எங்களுடன் தொடர்புகொள்ளுங்கள்

Address : 
அரசாங்க முகாமைத்துவ மறுசீரமைப்பு அமைச்சு
6வது மாடி, செத்சிறிபாய, கட்டம்II, பத்தரமுல்லை
Phone : +94 011 2187155
Phone : +94 011 2187153
@ Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   

2010 ஏப்பிரலில் புதிதாக  உருவாக்கப்பட்ட  இந்த  அமைச்சிட்கு ஒதுக்கப்பட்ட  கடமைகள் மற்றும்  தொழிற்பாடுகளை  நீங்கள்  அவதானிப்பீர்கள்  என்றவகையில்  சிறந்த, வினைத்திறனுள்ள, மிகவும் மக்கள் நட்புடைய மற்றும் வெளிப்படைத்தன்மையுள்ள அரசாங்க சேவை ஒன்றை வழங்குவதற்கான அரசாங்க முகாமைத்துவ மறுசீரமைப்புகளை அறிமுகப்படுத்துவதற்கு நாம் எதிர்பார்க்கின்றோம்.அரசாங்க சேவையை எவ்வாறு முன்னேற்றுவது என்பது  தொடர்பான  கருத்துக்கள், அவதானங்கள்  மற்றும் ஆலோசனைகளை பெறுவதையிட்டு நாம் மகிழ்ச்சியடைவோம்.

 

 உங்களது கருத்துரைகள் மற்றும் ஆலோசனைகளுடன்  நீங்கள் எங்களுக்கு  எழுதவோ, தொலைநகல்செய்யவோ அல்லது மின்னஞ்சல் (தயவுசெய்து கீழே உள்ள படிவத்தை பயன்படுத்தவும்)முடியும்.

 

நாம் உங்களது  பாராட்டையும் ஒத்துழைப்பையும் நாடுகின்றோம்.


Enter the two words you see below :

உறுப்பினர் உள்நுழைவு

புதிய செய்திகள்

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
2012 ஒக்டோபர் 17 நீங்கள் வழங்கும் சேவையில் சாதகமானதொரு மாற்றத்தை... Read more
  இலங்கைக்கான மனித வள அபிவிருத்தி புலமைப்பரிசிலுக்கான யப்பானிய மானிய... Read more
  அரச முகாமைத்துவ மறுசீரமைப்பு அமைச்சில் பின்வரும் இலங்கை நிருவாகச் சேவை... Read more
30 June 2012 Applications are called from suitable qualified Public/Private... Read more
அரசாங்க முகாமைத்துவ மறுசீரமைப்பு அமைச்சர் கௌரவ நவீன் திசாநாயக்க,... Read more
12 ஜூன் 2012 தொழிற்பாட்டு மற்றும் பணி செயன்முறை மீளாய்வானது தற்போது அதன்... Read more
10 மே 2012 சில அரசாங்க நிறுவனங்கள் தர முகாமைத்துவ ISO 9000 சான்றிதழை... Read more
28 பெப்ரவரி 2012 மாத்தளை, கண்டி மாவட்டங்களில் மாவட்ட திறன் அபிவிருத்தி... Read more

Copyright © 2012 Ministry of Public Management Reforms. All Rights Reserved      

Solution by : Lankacom