අපට කතාකරන්න

Address : 
රාජ්‍ය කළමනාකරණ ප‍්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යාංශය
06 වන මහල. සෙත්සිරිපාය,II අදියර, බත්තරමුල්ල
Phone : +94 011 2187155
Phone : +94 011 2187153
@ Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   

2010 අප්‍රේල් මාසයේ තරම් මෑත කාලයක ඇති කරන ලද මෙම අමාත්‍යාංශයේ වගකීම හා කාර්යය වන්නේ වඩාත් ජනතා හිතවාදී, විනිවිදභාවයකින් යුත් රාජ්‍ය සේවයක් සැකසීම පිණිස අවශ්‍ය කෙරෙන කළමනාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ හඳුන්වා දීම අපේක්ෂා කෙරේ.  රාජ්‍ය සේවය වඩාත් දියුණු කිරීමට, ඔබ සතු අදහස් / නිරීක්ෂණ හා යෝජනා ලබා ගැනීමට අපි ඉතා කැමැත්තෙන් සිටිමු.  ඔබගේ අදහස් හා යෝජනා සමගින් දුරකථනයෙන්, ෆැක්ස් මඟින් හෝ ඉ-තැපැල් මඟින් අප ඇමතිය හැකිය.  (කරුණාකර පහත පෝරමය භාවිත කරන්න)

 

අපි මෙහිදී ඔබගෙන් ලැබෙන ඇගයීම හා සහයෝගය බෙහෙවින් අගය කරමු.


Enter the two words you see below :

සාමාජික ලොගිනය

නවතම පුවත්

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
2012 ජූලි 18 දින රාජ්‍ය කළමනාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යාංශයේ හිටපු ලේකම්... තව දුරටත් කියවන්න
කාර්යයන් හා වැඩ ක්‍රියාවලි සමාලෝචන වැඩසටහනේ ප්‍රගතිය සමාලෝචනය සහ කළමනාකරණ... තව දුරටත් කියවන්න
2012 ජුනි මස 12 දින ඉහත වැඩසටහන මේ වන විට නිර්දේශ නිකුත් කිරීමේ අවසන් අදියරේ... තව දුරටත් කියවන්න
2012 මැයි 10 දින    ඇතැම් රාජ්‍ය ආයතන විසින්  මේවන විට... තව දුරටත් කියවන්න
2012 පෙබරවාරි 28   මාතලේ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ ස්ථාපනය කර ඇති... තව දුරටත් කියවන්න
2012 ජනවාරි 19 රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ 6/2006 සේවා ව්‍යවස්ථා හා බඳවාගැනීමේ... තව දුරටත් කියවන්න
2012 ජනවාරි 13 “මහජනයාට සේවය කිරීමට සුදානම් වීම” මැයෙන් අලුතින් බඳවාගත්... තව දුරටත් කියවන්න
2011 ඔක්තෝම්බර් 12 වන දින කළමනාකරණ ප‍්‍රතිසංස්කරණ සංසද ස්ථාපිත කිරීම හා... තව දුරටත් කියවන්න
2011 සැප්තැම්බර් 28 රාජ්‍ය කළමනාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යාංශයේ... තව දුරටත් කියවන්න
කළමනාකරණ ප‍්‍රතිසංස්කරණ සංසද කැඳවුම්කරුවන් සඳහා කළමනාකරණ ප‍්‍රතිසංස්කරණ සංසද... තව දුරටත් කියවන්න
Future Gov Forms Sri Lanka 2011 අමතමින් ගරු අමාත්‍යතුමන් විසින් පවත්වන ලද... තව දුරටත් කියවන්න
2011 ජුනි මස 01 දින කළමනාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ ගරු අමාත්‍ය  නවීන් දිසානායක... තව දුරටත් කියවන්න

Copyright © 2012 Ministry of Public Management Reforms. All Rights Reserved      

Solution by : Lankacom