රාජ්‍ය කළමනාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යාංශයේ ලියාපදිංචි සුදුසුකම්ලත් උපදේශකවරු

දය කස්තුරිරත්න

එස්.සුමිත් ද සිල්වා

ටී.එම්.තාරක ලක්මාල් තෙන්නකෝන්

ආර්.එම්.ජයතිලක

ජේ.දර්ශණ අශෝක කුමාර

සුසිල් හිරන්තක ලියනආරච්චි

බී.ඩබ්ලිව්.සුසිල් ප්‍රේමරත්න

එස්.එම්.රාජපක්ෂ

ආර්.මනෝහාර ශ්‍රී තිලකවර්ධන

අනුප මලිබොඩ

එස්.ලියනගේ

ගාමිණී හෙට්ටිආරච්චි

ජීවනී නිසන්සලා විජේවර්ධන

අජිත් ධම්මික පෙරේරා

රුවන් එම් සමරක්කොඩි

මහේෂ් අමරසිරි

එම්.මහරූෆ් 

එම්.ඒ. නන්දසිරි

ජේ.ඒ.ඒ.එස්.රණසිංහ

රාවුෆ් රෆායි

රංගිතා ලක්මිණී බාලසූරිය

අයි.වී.සහන් පී. විජේසේන

සමන් කලසූරිය

වී.අනුර සාලිය පීරිස්

ආර්.ඒ.ඩී. හේමචන්ද්‍ර රණතුංග

ඒ.ඩබ්ලියු.ජයන්ත චන්ද්‍රසේන

කුමුදු අබේවීර

කේ.යූ. පුෂ්පකුමාර

ඕ.එම්.කිත්සිරි ද සිල්වා

දීප්ති ළමාහේවා

පී.එච්.එස්. අමරසිංහ

පී.ඩී. හේමමාලි ඩයස් ගුණතිලක

කනිෂ්ක වීරමුන්ඩ

බී.ඩී.ඩබ්ලිව්.කේ. කරුණාරත්න

ඩිලානි දසන්ති මීගහපොළ

ගිහාන් සිල්වා

ඒ.ඩබ්ලිව්.එම්. අමිලා සංජීවනී සේනානායක

තුසිත තිලක් දේවේන්ද්‍ර

බී.එල්. සුමිත් ප්‍රබා නිශාන්ත

ආර්.එම්.එස්.බී. රත්නායක

එච්.ජී.ඒ. ප්‍රභාත් සමරසිංහ

කේ.එස්.ආර්.පී. පෙරේරා

එස්.පී. කඳනආරච්චි

සී.එස්. රත්නායක

චිත්රාල් බෙනිල්ඩස් ප්‍රනාන්දු

චමින්ද නෙල්සන් රත්නායක

නිලන්කා රොෂානි විජේනායක

ඩබ්ලිව්. ජේ.ජේ.කුලරත්න

ඩී.එම්.එස්. ලක්ෂිත බණ්ඩාර ජයරත්න

අනිල් හේරත්

එච්.ජේ.එම්. දිනුෂා ජයසුන්දර  

දීපානි පෙරේරා

කපිල ආරියදර්ශන සිල්වා

මෙදිත දිල්රුක් කරුණාතිලක

වරුණ පද්මසිරි

වී.කේ. නානායක්කාර

නිශාන්ත මල්ලවආරච්චි

එල්.එච්.ආර්. සේපාල

එස්.එච්. ලියනගේ

ගාමිනී කුඩාලියනගේ

එච්.ජී.එස්.එස්. ඒකනායක

ඒ.බී. ලීලසේන

එච්.ඒ. රන්ජිත්

ආර්.ඒ.එස්. විජිත බණ්ඩාර

මහින්ද මොරගොල්ල

පී.ඩී.ජයවීර

වයි.පී. සමරසිංහ

වයි.ඒ.ඩී.එස්.කේ. වික්‍රමසිංහ

නෙල්සන් ජසින් විජේනායක

තිලක් ආනන්ද ගමගේ

කේ. දමිත සඳරුවන්

චන්දන ගුණවර්ධන

ජී.ඩී. තේජා ධර්මරත්න

චන්දන සේනාරත්න

පී.ජේ.පී.එන්.ප්‍රනාන්දු         

ආර්.එම්.සී. රත්නායක

රන්ජිත් ක්ලැරන්ස් පෙරේරා

පී.ඩබ්ලිව්. සෙනවිරත්න

සාමාජික ලොගිනය

නවතම පුවත්

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
2012 ජූලි 18 දින රාජ්‍ය කළමනාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යාංශයේ හිටපු ලේකම්... තව දුරටත් කියවන්න
කාර්යයන් හා වැඩ ක්‍රියාවලි සමාලෝචන වැඩසටහනේ ප්‍රගතිය සමාලෝචනය සහ කළමනාකරණ... තව දුරටත් කියවන්න
2012 ජුනි මස 12 දින ඉහත වැඩසටහන මේ වන විට නිර්දේශ නිකුත් කිරීමේ අවසන් අදියරේ... තව දුරටත් කියවන්න
2012 මැයි 10 දින    ඇතැම් රාජ්‍ය ආයතන විසින්  මේවන විට... තව දුරටත් කියවන්න
2012 පෙබරවාරි 28   මාතලේ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ ස්ථාපනය කර ඇති... තව දුරටත් කියවන්න
2012 ජනවාරි 19 රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ 6/2006 සේවා ව්‍යවස්ථා හා බඳවාගැනීමේ... තව දුරටත් කියවන්න
2012 ජනවාරි 13 “මහජනයාට සේවය කිරීමට සුදානම් වීම” මැයෙන් අලුතින් බඳවාගත්... තව දුරටත් කියවන්න
2011 ඔක්තෝම්බර් 12 වන දින කළමනාකරණ ප‍්‍රතිසංස්කරණ සංසද ස්ථාපිත කිරීම හා... තව දුරටත් කියවන්න
2011 සැප්තැම්බර් 28 රාජ්‍ය කළමනාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යාංශයේ... තව දුරටත් කියවන්න
කළමනාකරණ ප‍්‍රතිසංස්කරණ සංසද කැඳවුම්කරුවන් සඳහා කළමනාකරණ ප‍්‍රතිසංස්කරණ සංසද... තව දුරටත් කියවන්න
Future Gov Forms Sri Lanka 2011 අමතමින් ගරු අමාත්‍යතුමන් විසින් පවත්වන ලද... තව දුරටත් කියවන්න
2011 ජුනි මස 01 දින කළමනාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ ගරු අමාත්‍ය  නවීන් දිසානායක... තව දුරටත් කියවන්න

Copyright © 2012 Ministry of Public Management Reforms. All Rights Reserved      

Solution by : Lankacom