කළමනාකරණ ප‍්‍රතිසංස්කරණ සංසද ස්ථාපිත කිරීම හා ක‍්‍රියාත්මක කිරීම පිළිබඳ තෙවන වැඩමුළුව

කළමනාකරණ ප‍්‍රතිසංස්කරණ සංසද කැඳවුම්කරුවන් සඳහා කළමනාකරණ ප‍්‍රතිසංස්කරණ සංසද ස්ථාපිත කිරීම හා ක‍්‍රියාත්මක කිරීම සම්බන්ධයෙන් තෙවන වැඩමුළුව 2011.07.26 දින රාජ්‍ය කළමනාකරණ ප‍්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය ගරු නවින් දිසානායක මැතිතුමාගේ ප‍්‍රධානත්වයෙන් ශ‍්‍රී ලංකා සංවර්ධන පරිපාලන ආයතන පරිශ‍්‍රයේ පිහිටි දුරස්ථ අධ්‍යයන කේන්ද්‍රයයේදී පැවැත්විණි.


මෙම අවස්ථාව සඳහා අමාත්‍යාංශ නියෝජනය කරමින් කළමනාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ සංසද ලේකම්වරුන්/කැඳවුම්කරුවන් සහභාගීවූ අතර රාජ්‍ය කළමනාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යාංශය වෙනුවෙන් එහි ලේකම් - ජී.කේ.ඩී. අමරවර්ධන මහතා සහ ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් - ගීතාමනී කරුණාරත්න මහත්මිය සහභාගී වූහ.

 

විශ‍්‍රාම වැටුප් අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල්, කේ. ඒ. තිලකරත්න මහතා විසින් වත්මන් සේවා සැපයීම් ප්‍රශස්ථ මට්ටමින් ඉටු කිරීම සඳහා විශ‍්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව පසුගිය කාලය තුල නිරන්තර වෙනස්කම් කිරීමේදී මුහුණදුන් ගැටළු හා අභියෝග, ඒ සඳහා ලබා දුන් පිළියම් සහ මෙම තත්වය අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යාම සඳහා ගෙන ඇති පියවරයන් ඉදිරියේදී ක්‍රියාත්මක කිරීමට අපේක්ෂිත යෝජනා සංසද කැඳවුම්කරුවන් අතර හුවමාරු කර ගන්නා ලදී.

 

ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම්, ගීතාමනී කරුණාරත්න මහත්මිය විසින් ඉදිරි සැළසුම් හා වාර්තා එවීමේ ප‍්‍රගති පිළිබඳ කරුණු දැක්වීමක් සිදු කළ අතර ගරු අමාත්‍යතුමා විසින් ඒ පිළිබඳ විශේෂ අවධානය යොමු කරමින් ඉදිරි කටයුතු සිදුවන ආකාරය පිළිබඳව සොයා බැලීමට කටයුතු කරන බවත් අවශ්‍ය වන සෑම අවස්ථාවකදීම පූර්ණ සහයෝගය ලබා දෙන බවත් කළමනාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ ස්ථාපිත කිරීම හා ඒවායේ වැදගත්කම සම්බන්ධයෙන් අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන් දැනුවත් කිරීම සඳහා පෞද්ගලිකවම මැදිහත් වන බවත් දන්වන ලදී.

 

මෙම අවස්ථාවේදී රාජ්‍ය ආයතන ප‍්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම පිළිබඳ ප‍්‍රතිපත්ති, මාර්ගෝපදේශ හා අනුගමනය කළ යුතු ක‍්‍රියාපටිපාටි පිළිබඳ ඉදිරිපත් කිරීමක් ජාතික වැටුප් හා සේවක සංඛ්‍යා කොමිෂන් සභාවේ උපදේශක උපසේන සේනානායක මහතා සිදු කරන ලද අතර කළමනාකරණ ප‍්‍රතිසංස්කරණ සංසද සාමාජිකයින්ගේ නිපුණතා සංවර්ධනය සහ කළමනාකරණ ප‍්‍රතිසංස්කරණ සංසද ක‍්‍රියාකාරකම් සඳහා මනස සකස් කළ හැකි ආකාරය පිළිබඳව ඉදිරිපත් කිරීමක් කළමනාකරණ උපදේශක නිශාන්ත කමලදාස මහතා විසින් සිදු කරන ලදී.

 

කළමනාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ සංසද ලේකම්වරුන්/කැඳවුම්කරුවන්ගේ මීළඟ රැස්වීම 2011.09.20 දින දුරස්ථ අධ්‍යයන මධ්‍යස්ථානයේදී පැවැත්වීමට සියළු සාමාජිකයින්ගේ එකඟතාව මත තීරණය කරන ලදී.

 

 

l1 l2 l3 l4 l5 l6 l7 l8

Copyright © 2012 Ministry of Public Management Reforms. All Rights Reserved      

Solution by : Lankacom