කාර්යයන් හා වැඩ ක්‍රියාවලි සමා‍ලෝචන වැඩසටහන දියත්කිරීම

17 ඔක්තෝබර් 2011

තෝරාගත් රාජ්‍ය ආයතන කිහිපයක කාර්යයන් හා වැඩ ක්‍රියාවලි සමාලෝචන වැඩසටහන දියත් කිරීම ආරාධිත අමුත්තන් පිරිසකගේ සහභාගීත්වයෙන් 2011.10.04 දින පදනම් ආයතනයේ දී පැවැත්විණි. මේ අවස්ථාවට සහභාගී වු පිරිස අතර හිටපු රාජ්‍ය නිලධාරීහු, අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරු, දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානීහු, බාහිර සම්පත් දායකයන් කළමනාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ සංසද කැදවුම්කරුවන් සහ සෙසු  අරාධිතයෝ රැසක් වූහ.

රාජ්‍ය කළමනාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ ගරු අමාත්‍ය නවීන් දිසානායක මහතා, ජනාධිපති ‍ලේකම් ලලිත් වීරතුංග, ජනාධිපති උප‍දේශක ධම්මික අමරසිංහ, ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකරණ උප‍දේශක අ‍ශෝක ගුණවර්ධන යන මහත්වරුන්‍ ‍මෙහි දී කාර්යයන් හා වැඩ ක්‍රියාවලි සමා‍‍‍‍ලෝචන‍යෙහි ඇති වැදගත්කම, ඉතිහාසය සහ වත්මන් තත්ත්වය යන කරුණු පිළිබඳව ‍දේශන පැවැත් වූහ.‍‍‍ මෙම සමා‍‍‍‍ලෝචන‍යන් තෝරාගත් ආයතන තුළ දැනටමත් සිදු කෙරෙමින් පවතින අතර එය රාජ්‍ය පරිපාලන හා ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය සහ මුදල්  හා ක්‍රම සම්පාදන අමාත්‍යාංශ වැනි ආයතන සමග ඒකාබද්ධව  සිදු කෙරෙන නියමු ව්‍යාපෘතියකි.

 

221223224225227229

Copyright © 2012 Ministry of Public Management Reforms. All Rights Reserved      

Solution by : Lankacom