රාජ්‍ය කළමණාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යංශයේ දැයට කිරුළ ප්‍රදර්ශන කුටිය විවෘත කෙරේ.......

කුලියාපිටියේ පැවැත්වෙන අටවැනි දැයට කිරුළ 2014 ජාතික සංවර්ධන ප්‍රදර්ශනයට සමගාමීව රාජ්‍ය කළමණාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යංශයේ ප්‍රදර්ශන කුටිය විවෘත කිරීම 2014.02.21 වන දින අමාත්‍යංශයේ ලේකම් ඩබ්.එම් බන්දුසේන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදු කෙරිණි. මෙම අවස්ථාව සදහා අතිරේක ලේකම් ශිරාණි වීරකෝන්, ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් ඊ.එස්.ජී එදිරිසිංහ යන මහත්ම මහත්මීන් ඇතුළු අමාත්‍යංශ නිලධාරීන් පිරිසක් සහභාගී වූහ. මෙම ප්‍රදර්ශන කුටිය මගින් මේ දක්වා රාජ්‍ය කළමණාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යංශයේ ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳ තොරතුරු හා කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ රාජ්‍ය ආයතන ආදර්ශ කාර්යාල ලෙස සංවර්ධනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය යටතේ සංවර්ධනය කළ පහත සදහන් ආයතන විසින් නිර්මාණය කළ ආදර්ශ පෙරටු කාර්යාල කිහිපයක ආකෘතිද ප්‍රදර්ශනයට තබා ඇත. 
• ගිරිඋල්ල කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය
• මහව ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානය
• කුලියාපිටිය සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලය
• නාරම්මල සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලය
• දඔදෙණිය මූලික රෝහල
• ගල්ගමුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය

 

Copyright © 2012 Ministry of Public Management Reforms. All Rights Reserved      

Solution by : Lankacom