නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ ගුරුවරුන් සදහා ගුරුසර
කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ රාජ්‍ය ආයතන ආදර්ශ කාර්යාල බවට පත් කිරීමේ ව්‍යාපෘතියේ දෙවන අදියර ආරම්භ කෙරේ.........
 • නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ ගුරුවරුන් සදහා ගුරුසර

  “තෘප්තිමත් වෘත්තීය ජීවිතයකට මනෝවිද්‍යාත්මක මැදිහත් වීමක්” යන මැයෙන් නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ කළාප අධ්‍යාපන කාර්යාල වල ගුරුවරුන් 6500ක් සදහා  පුහුණු වැඩසටහනක් 2014.01.21 දින නුවරඑළිය හගුරන්කෙත ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලීය ශ්‍රවණාගාරයේදී රාජ්‍ය කළමණාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය...

  Read the Full Story...
 • කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ රාජ්‍ය ආයතන ආදර්ශ කාර්යාල බවට පත් කිරීමේ ව්‍යාපෘතියේ දෙවන අදියර ආරම්භ...

  කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ රාජ්‍ය ආයතන ආදර්ශ කාර්යාල බවට පත් කිරීමේ ව්‍යාපෘතියේ දෙවන අදියර ලෙස ක්‍රියාවලි සමාලෝචනය වැඩසටහන හඳුන්වා දීම 2014.02.08 හා 09 යන දෙදින තුල කුරුණෑගල වයඔ පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේදී රාජ්‍ය කළමණාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යංශයේ ලේකම් ඩබ්.එම් බන්දුසේන මහතාගේ...

  Read the Full Story...

GRM ව්‍යාපෘතියේ තවත් ඉදිරි පියවරක්...........

මහජන දුක් ගැනවිලි සඳහා සහන සැලසීමේ යාන්ත්‍රණයක් ස්ථාපනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය යටතේ පරීක්ෂණ කාලය (test run) සිදුකරන ආකාරය පිළිබඳ සාකච්ජාවක් 2014.01.31 වන දින රාජ්‍ය කළමණාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යාංශ ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්විණ. ඒ සඳහා රාජ්‍ය කළමණාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යශ ලේකම් ඩබ්.එම් බන්දුසේන, අතිරේක ලේකම් ශිරාණි වීරකෝන්, ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂක ප්‍රසාද් පියසේන යන මහත්ම මහත්මීන් ඇතුළුව ව්‍යාපෘතියට සම්බන්ධ පහත සඳහන් ආයතන නියෝජනය කරමින් නිළධාරීහු සහභාගී වූහ.  

 
• අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය
• පරිසර අමාත්‍යාංශය
• වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව
• ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව
• වන ජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව
• වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව
• ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය
• තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය
• ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් ආයතනය

එම හමුවේදී,  
• 2014.02.03- 2014.02.17 දින දක්වා වූ කාලය තුල මෘදුකාංග යෙදවුම් අපේක්ෂිත පරිදි ක්‍රියාකරන්නේදැයි පරීක්ෂා කිරීමටත්,
• මහජනතාව වෙත ප්‍රතිචාර දැක්වීමට වෙනමම දුරකතන මාර්ගයක්, විද්‍යුත් ලිපිනයක් ලබා ගැනීමට සහ එම කටයුතු මෙහෙයවීමට නිලධාරියෙකු පත් කිරීමටත්,
• ලද දුක්ගැනවිලි විධිමත් ලෙස විමර්ශනය වන බවට තහවුරු කර ගැනීම සහ ඒ සම්බන්ධයෙන් මහජනතාව දැනුවත් කෙරෙන කෙටි පණිවිඩ නිකුත් කෙරෙන බව තහවුරු කර ගැනීමටත්,
• පරීක්ෂා කිරීම් කාලය තුල හදුනා ගත් යම් දෝශයක් වෙතොත් එය නිවැරදි කර දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානීන්ගේ හමුවකින් අනතුරුව මහජනතාවට තම දුක්ගැනවිලි ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව සැලසීමටත්

තීරණය විය.

 

පරීක්ෂා කිරීම් කාලය තුල ඔබගේ දුක්ගැනවිලි www.complaints.gov.lk වෙබ් අඩවිය හරහා ඉදිරිපත් කළ හැක.

DSC04677

DSC04666

மிகப் பிந்திய செய்திகள்

 • 1
 • 2
2012 ஒக்டோபர் 17 நீங்கள் வழங்கும் சேவையில் சாதகமானதொரு மாற்றத்தை மேற்கொள்வதற்கு, உங்கள்... Read more
  இலங்கைக்கான மனித வள அபிவிருத்தி புலமைப்பரிசிலுக்கான யப்பானிய மானிய உதவி – கல்வி ஆண்டு... Read more
  அரச முகாமைத்துவ மறுசீரமைப்பு அமைச்சில் பின்வரும் இலங்கை நிருவாகச் சேவை மற்றும் இலங்கை... Read more
30 June 2012 Applications are called from suitable qualified Public/Private sector persons to... Read more
அரசாங்க முகாமைத்துவ மறுசீரமைப்பு அமைச்சர் கௌரவ நவீன் திசாநாயக்க, நிர்மாணத்துறை, பொறியியல் ... Read more
12 ஜூன் 2012 தொழிற்பாட்டு மற்றும் பணி செயன்முறை மீளாய்வானது தற்போது அதன் சிபாரிசுகளை... Read more
10 மே 2012 சில அரசாங்க நிறுவனங்கள் தர முகாமைத்துவ ISO 9000 சான்றிதழை பெற்றிருக்கின்றன.... Read more
28 பெப்ரவரி 2012 மாத்தளை, கண்டி மாவட்டங்களில் மாவட்ட திறன் அபிவிருத்தி கூறுகளின் அங்குரார்ப்பண... Read more

உறுப்பினர் உள்நுழைவு

புதிய செய்திகள்

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
2012 ஒக்டோபர் 17 நீங்கள் வழங்கும் சேவையில் சாதகமானதொரு மாற்றத்தை... Read more
  இலங்கைக்கான மனித வள அபிவிருத்தி புலமைப்பரிசிலுக்கான யப்பானிய மானிய... Read more
  அரச முகாமைத்துவ மறுசீரமைப்பு அமைச்சில் பின்வரும் இலங்கை நிருவாகச் சேவை... Read more
30 June 2012 Applications are called from suitable qualified Public/Private... Read more
அரசாங்க முகாமைத்துவ மறுசீரமைப்பு அமைச்சர் கௌரவ நவீன் திசாநாயக்க,... Read more
12 ஜூன் 2012 தொழிற்பாட்டு மற்றும் பணி செயன்முறை மீளாய்வானது தற்போது அதன்... Read more
10 மே 2012 சில அரசாங்க நிறுவனங்கள் தர முகாமைத்துவ ISO 9000 சான்றிதழை... Read more
28 பெப்ரவரி 2012 மாத்தளை, கண்டி மாவட்டங்களில் மாவட்ட திறன் அபிவிருத்தி... Read more

Copyright © 2012 Ministry of Public Management Reforms. All Rights Reserved      

Solution by : Lankacom