செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்

19-12-2012
கேகாலை மாவட்ட திறன் அபிவிருத்திப் பிரிவை உத்தியோகபூர்வமாக திறந்து வைத்தல்

31 ஜனவரி 2012 கேகாலை மாவட்ட செயலகத்தில் தாபிக்கப்பட்ட மாவட்ட திறன் அபிவிருத்தி பிரிவை...

Read more
19-12-2012
முகாமைத்துவ மறுசீரமைப்பு கூடத்தின் ஏற்பாட்டாளர்களின் இரண்டாவது மன்றம்

30 நவம்பர் 2010 அரசாங்க சேவையில் வினைத்திறனை மேம்படுத்தும் நோக்கில்...

Read more
19-12-2012
அரசாங்க துறையை மக்கள் நட்புக் கொண்ட வினைத்திறன்மிக்க சேவையொன்றாக மாற்றியமைக்க இரண்டு கட்டங்களில் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்–நவீன் திசாநாயக்க
அரசாங்க துறையை மக்கள் நட்புக் கொண்ட வினைத்திறன்மிக்க சேவையொன்றாக மாற்றியமைக்க இரண்டு கட்டங்களில்  நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்–நவீன் திசாநாயக்க

30 நவம்பர் 2010   வெளிப்படைத்தன்மையுடன் ,  வினைத்திறன் கொண்ட சேவையொன்றாக...

Read more
19-12-2012
2011.03.24 ஆம் திகதியன்று இலங்கை நிருவாக அபிவிருத்தி நிறுவகத்தில்மாவட்ட செயலாளர்கள் மாநாட்டில் அரசாங்க முகாமைத்துவ மறுசீரமைப்பு அமைச்சர் கௌரவ நவீன் திசாநாயக்க அவர்களால் ஆற்றப்பட்ட உரை.
2011.03.24 ஆம் திகதியன்று இலங்கை நிருவாக அபிவிருத்தி நிறுவகத்தில்மாவட்ட செயலாளர்கள் மாநாட்டில் அரசாங்க முகாமைத்துவ மறுசீரமைப்பு அமைச்சர் கௌரவ நவீன் திசாநாயக்க அவர்களால் ஆற்றப்பட்ட உரை.

    பொதுமக்களுக்கு சிறந்த சேவையை வழங்குவதை உறுதிப்படுத்தும் வகையில் அரசாங்க சேவைகள் சீர்செய்யப்பட வேண்டும்...

Read more
19-12-2012
அபிவிருத்தி உதவியாளர்களுக்கான வெற்றிடங்கள்

2012 நவம்பர் 30 அபிவிருத்தி உதவியாளர்களுக்கான வெற்றிடங்கள் - மேலும் பார்க்க

Read more
19-12-2012
இலங்கை நிருவாக அபிவிருத்தி நிறுவகத்தில் 2011.05.12 ஆம் திகதியன்று அரசாங்க முகாமைத்துவ மறுசீரமைப்பு அமைச்சர் கௌரவ நவீன் திசாநாயக்க அவர்களால் ஆற்றப்பட்ட உரை

01 ஜூன் 2011 நாட்டுக்கான உயர் பொருளாதார இலக்குகளை அடைவதனை இறுதி...

Read more
19-12-2012
ஹெக்டர் கொப்பேகடுவ கமநல ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிலையத்தில் 2011.05.13 ஆம் திகதியன்று அரசாங்க முகாமைத்துவ மறுசீரமைப்பு அமைச்சர் கௌரவ நவீன் திசாநாயக்க அவர்களால் ஆற்றப்பட்ட உரை

01 ஜூன் 2011 வினைத்திறன்மிக்க சேவையை வழங்கத்தக்கதான அரசு,...

Read more
19-12-2012
தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பத்தினூடாக அரசாங்க சேவைகளை மேம்படுத்துதல்

26 யூலை 2011 தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பமூடாக அரசாங்க சேவைகளை மேம்படுத்துதல்: எதிர்கால அரசாங்க...

Read more
19-12-2012
முகாமைத்துவ மறுசீரமைப்பு கூடங்களின் தாபிதமும் அமுலாக்கமும் பற்றிய மூன்றாவது செயலமர்வு

முகாமைத்துவ மறுசீரமைப்பு கூடங்களின் தாபிதமும் அமுலாக்கமும் பற்றிய மூன்றாவது செயலமர்வு இலங்கை நிருவாக...

Read more
19-12-2012
இலங்கையில் வளர்ச்சியும் சமூக சமத்துவமும்

03 ஆகஸ்ட் 2011 அரசாங்க முகாமைத்துவ மறுசீரமைப்பு அமைச்சர் கௌரவ நவீன் திசாநாயக்க அவர்கள்...

Read more
19-12-2012
ஹெக்டர் கொப்பேகடுவ கமநல ஆராய்ச்சி பயிற்சி நிலையத்தில் தொழிற்பாட்டு மற்றும் பணி செயன்முறைகள் மீளாய்வு பற்றிய செயலமர்வு
ஹெக்டர் கொப்பேகடுவ கமநல ஆராய்ச்சி பயிற்சி நிலையத்தில் தொழிற்பாட்டு மற்றும் பணி செயன்முறைகள் மீளாய்வு பற்றிய செயலமர்வு

28 செப்டம்பர் 2011   ஒரு ஒருங்கிணைப்பு செயலமர்வு அரசாங்க முகாமைத்துவ மறுசீரமைப்பு அமைச்சினால் 2011...

Read more
19-12-2012
முகாமைத்துவ மறுசீரமமைப்பு கூடங்களின் தாபிதமும் அமுலாக்கமும் தொடர்பான நான்காவது செயலமர்வு

12 ஒக்டோபர் 2011 முகாமைத்துவ மறுசீரமமைப்பு கூடங்களின் தாபிதம் மற்றும் அமுலாக்கம்...

Read more
19-12-2012
தொழிற்பாட்டு மற்றும் பணி செயல்முறை மீளாய்வு வைபவத்தை ஆரம்பித்தல்
தொழிற்பாட்டு மற்றும் பணி செயல்முறை மீளாய்வு வைபவத்தை ஆரம்பித்தல்

17 ஒக்டோபர் 2011 தெரிவு செய்யப்பட்ட அரச நிறுவனங்களின் தொழிற்பாட்டு மற்றும் பணி செயல்முறை...

Read more
19-12-2012
அரச நிறுவனங்களில் தாபிக்கப்பட்ட முகாமைத்துவ மறுசீரமைப்பு கூடங்களின் உறுப்பினர்களுக்கான கைநூலை தயாரிப்பதற்கு ஆர்வத்தை வெளிக்காட்டுவோர்களுக்கான கோரல்

2011 டிசம்பர் 14 1. தினமின பத்திரிகையில் 2011-12-14 ஆம் திகதியன்று பிரசுரிக்கப்பட்ட விளம்பரம் 2....

Read more
19-12-2012
தேசிய நிருவாக மறுசீரமைப்பு ஆணைக்குழு பணிப்பாளரிலுள்ள மூன்று வெற்றிடங்களுக்காக ஆர்வமுடைய அரச அலுவலர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன

2012 ஜனவரி 11 தேசிய நிருவாக மறுசீரமைப்பு ஆணைக்குழு பணிப்பாளரிலுள்ள பின்வரும் பதவிகளுக்காக ஆர்வமுடைய...

Read more
19-12-2012
பொதுமக்களுக்கு சேவை செய்ய ஆரம்பித்தல்
பொதுமக்களுக்கு சேவை செய்ய ஆரம்பித்தல்

13 ஜனவரி 2012 புதிதாக ஆட்சேர்த்துக் கொள்ளப்பட்ட உதவி நுலகர்களுக்கான “பொதுமக்களுக்கு சேவை செய்ய...

Read more
19-12-2012
ஆட்சேர்ப்புத் திட்டம் , சேவைப்பிரமாணங்கள் திருத்த செயன்முறையை துரிதப்படுத்துவது தொடர்பான 7 வது குழுக் கூட்டம்

19 சனவரி 2012 ஆட்சேர்ப்புத் திட்டம், சேவைப்பிரமாணங்கள்திருத்த செயன்முறையை துரிதப்படுத்துவது தொடர்பான 7 வது...

Read more
19-12-2012
மாத்தளை, கண்டி மாவட்டங்களில் மாவட்ட திறன் அபிவிருத்தி கூறுகளின் அங்குரார்ப்பண வைபவம்

28 பெப்ரவரி 2012 மாத்தளை, கண்டி மாவட்டங்களில் மாவட்ட திறன் அபிவிருத்தி கூறுகளின் அங்குரார்ப்பண...

Read more
19-12-2012
அரச துறையின் தர முகாமைத்துவத்திற்கான இலங்கை தராதரங்களின் வடிவமைத்தல்– தொழில்நுட்ப மதிப்பீட்டு குழு

10 மே 2012 சில அரசாங்க நிறுவனங்கள் தர முகாமைத்துவ ISO 9000 சான்றிதழை...

Read more
19-12-2012
தொழிற்பாட்டு மற்றும் பணி செயன்முறை மீளாய்வானது தற்போது சிபாரிசுகளை இறுதிப்படுத்தும் கட்டத்தில் உள்ளது

12 ஜூன் 2012 தொழிற்பாட்டு மற்றும் பணி செயன்முறை மீளாய்வானது தற்போது...

Read more
19-12-2012
அரசாங்க முகாமைத்துவ மறுசீரமைப்பு அமைச்சர் கௌரவ நவீன் திசாநாயக்க, நிர்மாணத்துறை, பொறியியல் சேவைகள், வீடமைப்பு மற்றும் பொது வசதிகள் அமைச்சர் கௌரவ விமல் வீரவன்ச அவர்களை சந்தித்தார்.
அரசாங்க முகாமைத்துவ மறுசீரமைப்பு அமைச்சர் கௌரவ நவீன் திசாநாயக்க, நிர்மாணத்துறை, பொறியியல் சேவைகள், வீடமைப்பு மற்றும் பொது வசதிகள் அமைச்சர் கௌரவ விமல் வீரவன்ச அவர்களை சந்தித்தார்.

அரசாங்க முகாமைத்துவ மறுசீரமைப்பு அமைச்சர் கௌரவ நவீன் திசாநாயக்க, நிர்மாணத்துறை, பொறியியல்...

Read more
19-12-2012
Applications are called for External Resources Persons to to conduct “Functional and Work Processes Review” in selected public institutions
Applications are called for External Resources Persons to to conduct “Functional and Work Processes Review” in selected public institutions

30 June 2012 Applications are called from suitable qualified Public/Private sector...

Read more
09-07-2012
இலங்கைக்கான மனித வள அபிவிருத்தி புலமைப்பரிசிலுக்கான யப்பானிய மானிய உதவி – கல்வி ஆண்டு 2013/2014
இலங்கைக்கான மனித வள அபிவிருத்தி புலமைப்பரிசிலுக்கான யப்பானிய மானிய உதவி – கல்வி ஆண்டு 2013/2014

  இலங்கைக்கான மனித வள அபிவிருத்தி புலமைப்பரிசிலுக்கான யப்பானிய மானிய உதவி – கல்வி...

Read more
09-07-2012
இலங்கை நிருவாகச் சேவை மற்றும் இலங்கை கணக்காளர் சேவையிலுள்ள அலுவலர்களுக்கான வெற்றிடங்கள்

  அரச முகாமைத்துவ மறுசீரமைப்பு அமைச்சில் பின்வரும் இலங்கை நிருவாகச் சேவை மற்றும்...

Read more
09-07-2012
நீங்கள் அரச நிறுவனத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்றீர்களா ?
நீங்கள் அரச நிறுவனத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்றீர்களா ?

2012 ஒக்டோபர் 17 நீங்கள் வழங்கும் சேவையில் சாதகமானதொரு மாற்றத்தை மேற்கொள்வதற்கு, உங்கள் நிறுவனத்தினால்...

Read more

உறுப்பினர் உள்நுழைவு

புதிய செய்திகள்

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
2012 ஒக்டோபர் 17 நீங்கள் வழங்கும் சேவையில் சாதகமானதொரு மாற்றத்தை... Read more
  இலங்கைக்கான மனித வள அபிவிருத்தி புலமைப்பரிசிலுக்கான யப்பானிய மானிய... Read more
  அரச முகாமைத்துவ மறுசீரமைப்பு அமைச்சில் பின்வரும் இலங்கை நிருவாகச் சேவை... Read more
30 June 2012 Applications are called from suitable qualified Public/Private... Read more
அரசாங்க முகாமைத்துவ மறுசீரமைப்பு அமைச்சர் கௌரவ நவீன் திசாநாயக்க,... Read more
12 ஜூன் 2012 தொழிற்பாட்டு மற்றும் பணி செயன்முறை மீளாய்வானது தற்போது அதன்... Read more
10 மே 2012 சில அரசாங்க நிறுவனங்கள் தர முகாமைத்துவ ISO 9000 சான்றிதழை... Read more
28 பெப்ரவரி 2012 மாத்தளை, கண்டி மாவட்டங்களில் மாவட்ட திறன் அபிவிருத்தி... Read more

Copyright © 2012 Ministry of Public Management Reforms. All Rights Reserved      

Solution by : Lankacom