පඬුවස්නුවර කලාපයටත් නව කළමනාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ........

කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ සියලු රාජ්‍ය ආයතන ආදර්ශ කාර්යාල ලෙස සංවර්ධනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය යටතේ පඬුවස්නුවර කලාපයේ රාජ්‍ය ආයතන සඳහා පෙරටු කාර්යාල හා පසු කාර්යාල සංකල්පය හදුන්වාදීමේ වැඩසටහනක් 2014.01.24 දින පඬුවස්නුවර බටහිර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්විණ. මෙම අවස්ථාව සඳහා රාජ්‍ය කළමණාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යශය නියෝජනය කරමින් ලේකම් ඩබ්.එම් බන්දුසේන, අතිරේක ලේකම් ශිරාණි වීරකෝන්, සහකාර ලේකම් හර්ෂණි සමරසිංහ යන මහත්ම මහත්මීන් සහ පඬුවස්නුවර කලාපයයේ....

• ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල
• ගොවිජන සේවා ප්‍රාදේශීය මධ්‍යස්ථාන
• රෝහල් හා සෞඛ්‍ය ව්‍යෛ නිළධාරී කාර්යාල
• පලාත් පාලන ආයතන
• පශු වෛද්‍ය කාර්යාල
• පොලිස් ස්ථාන
• කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාල

        යන රාජ්‍ය ආයතන නියෝජනය කරමින්  250කට අධික නිලධාරීහු පිරිසක් සහභාගී වූහ. මෙම ආයතන සඳහා පෙරටු කාර්යාල හා පසු කාර්යාල සංකල්පය පිළිබඳව හා සේවා සන්නාමකරණය පිළිබඳව රාජ්‍ය කළමණාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යශයේ ලේකම් ඩබ්.එම් බන්දුසේන මහතා විසින් හඳුන්වාදුන් අතර ව්‍යාපෘති යෝජනාව සකස් කිරීම පිළිබදව අමාත්‍යංශයේ අතිරේක ලේකම් ශිරාණි වීරකෝන් මහත්මිය විසින් හඳුන්වාදෙන ලදී. මෙම වැඩසටහන සංවිධානය කරන ලද්දේ පඬුවස්නුවර බටහිර හා පඬුවස්නුවර නැගෙනහිර ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන් විසිනි.

 

පුවත් සැකසුම - ප්‍රදීප් කුමාර මැදගමගේ

Copyright © 2012 Ministry of Public Management Reforms. All Rights Reserved      

Solution by : Lankacom