නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ ගුරුවරුන් සදහා ගුරුසර
කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ රාජ්‍ය ආයතන ආදර්ශ කාර්යාල බවට පත් කිරීමේ ව්‍යාපෘතියේ දෙවන අදියර ආරම්භ කෙරේ.........
 • නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ ගුරුවරුන් සදහා ගුරුසර

  “තෘප්තිමත් වෘත්තීය ජීවිතයකට මනෝවිද්‍යාත්මක මැදිහත් වීමක්” යන මැයෙන් නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ කළාප අධ්‍යාපන කාර්යාල වල ගුරුවරුන් 6500ක් සදහා  පුහුණු වැඩසටහනක් 2014.01.21 දින නුවරඑළිය හගුරන්කෙත ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලීය ශ්‍රවණාගාරයේදී රාජ්‍ය කළමණාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය...

  Read the Full Story...
 • කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ රාජ්‍ය ආයතන ආදර්ශ කාර්යාල බවට පත් කිරීමේ ව්‍යාපෘතියේ දෙවන අදියර ආරම්භ...

  කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ රාජ්‍ය ආයතන ආදර්ශ කාර්යාල බවට පත් කිරීමේ ව්‍යාපෘතියේ දෙවන අදියර ලෙස ක්‍රියාවලි සමාලෝචනය වැඩසටහන හඳුන්වා දීම 2014.02.08 හා 09 යන දෙදින තුල කුරුණෑගල වයඔ පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේදී රාජ්‍ය කළමණාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යංශයේ ලේකම් ඩබ්.එම් බන්දුසේන මහතාගේ...

  Read the Full Story...

කළමනාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ සංසද ස්ථාපනය හා ක්‍රියාත්මක කිරීම පිළිබඳ සිවුවැනි වැඩමුළුව

2011 ඔක්තෝම්බර් 12 වන දින

කළමනාකරණ ප‍්‍රතිසංස්කරණ සංසද ස්ථාපිත කිරීම හා ක්‍රියාත්මක කිරීම සම්බන්ධයෙන් කළමනාකරණ ප‍්‍රතිසංස්කරණ සංසද ලේකම්වරුන්/කැඳවුම්කරුවන් සඳහා වූ සිව්වන වැඩමුළුව 2011.09.26 දින ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන පරිපාලන ආයතන පරිශ්‍රයේ (SLIDA) පිහිටි දුරස්ථ අධ්‍යයන මධ්‍යස්ථානයේ (DLC) දී පැවැත්වුණි.

මෙම අවස්ථාව සඳහා රාජ්‍ය කළමනාකරණ ප‍්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යාංශය නියෝජනය කරමින් අමාත්‍යාංශ ලේකම් ජී.කේ.ඩී. අමරවර්ධන මහතා, ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් ගීතාමනී කරුණාරත්න මහත්මිය සහ අධ්‍යක්ෂ (ව්‍යාපෘති) ඩී.එම්.පී. ජයවර්ධන මහතා සහභාගී වූ අතර ශ‍්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනයේ රාජ්‍ය අංශය ප්‍රතිනිර්මාණය කිරීමේ වැඩසටහන් අධ්‍යක්ෂ වසන්ත දේශප‍්‍රිය මහතා සහ විශ‍්‍රාම වැටුප් අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල් කේ.ඒ. තිලකරත්න මහතා සම්පත්ධාරීන් වශයෙන් දායකත්වය ලබා දෙන ලදී.

එසේම මෙම වැඩමුළුව සඳහා අමාත්‍යාංශ 44 ක් නියෝජනය කරමින් කළමනාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ සංසද ලේකම්වරුන්/කැඳවුම්කරුවන් සහ ශ‍්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය විසින් පත් කර ඇති ප්‍රධාන නව්‍යකරණ නිලධාරීන් (CIOs) 62 දෙනෙකු සහභාගී වූහ.

රාජ්‍ය අංශය ප‍්‍රතිනිර්මාණය කිරීමේ වැඩසටහනෙහි අධ්‍යක්‍ෂ, වසන්ත දේශප‍්‍රිය මහතා විසින් ඉ-රාජ්‍ය ප‍්‍රතිපත්තිය හා රාජ්‍ය අංශය ප‍්‍රතිනිර්මාණය කිරීමේ වැඩසටහන ක‍්‍රියාත්මක කිරීමේදීත් රාජ්‍ය ආයතන තුල තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය ප‍්‍රචලිත කිරීමේදීත් ශ‍්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය මුහුණ දුන් ගැටළු, ඒ සඳහා ලබා දුන් විසඳුම් සහ මෙම වැඩසටහන් අඛණ්ඩව ඉදිරියට පවත්වාගෙන යාම සඳහා ගෙන ඇති ක‍්‍රියාමාර්ග පිළිබඳව හරවත් දේශනයක් සහ ඉදිරිපත් කිරීමක් සිදු කරන ලදී. එහිදී ශ‍්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනයේ උපාය මාර්ගය වූයේ තොරතුරු තාක්ෂණ දැනුම එක් ස්ථානයකින් ලබා දීම බව සඳහන් කළ අතර 2010-01-01 සිට 2012-12-31 දක්වා කාලය තුල සියලූම රාජ්‍ය සේවාවන් ඉ-රාජ්‍ය ප‍්‍රතිපත්තියට අනුගත විය යුතු බවට අමාත්‍ය මණ්ඩල විසින් තීරණය කර ඇති බවත් සඳහන් කරන ලදී.

විශ‍්‍රාම වැටුප් අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල් කේ.ඒ. තිලකරත්න මහතා විසින් ඉ-විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමයට අදාල චක්‍රලේඛය හා අයදුම්පත්‍රය සම්බන්ධයෙන් පැහැදිළි කිරීමක් සිදු කළ අතර, කළමනාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ සංසද හරහා අමාත්‍යාංශතුල එය ක්‍රියාත්මක කිරීමට අපේක්ෂා කරන බව දන්වා සිටින ලදී.

අමාත්‍යාංශ ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් ගීතාමනී කරුණාරත්න මහත්මිය විසින් වාර්තා එවීමේ ප්‍රගතිය සහ ඉදිරියේදී ප්‍රගති වාර්තා ඉදිරිපත් කළ යුතු ආකාරය පිළිබඳව කරුණු දැක්වීමක් සිදු කරන ලදී.

மிகப் பிந்திய செய்திகள்

 • 1
 • 2
2012 ஒக்டோபர் 17 நீங்கள் வழங்கும் சேவையில் சாதகமானதொரு மாற்றத்தை மேற்கொள்வதற்கு, உங்கள்... Read more
  இலங்கைக்கான மனித வள அபிவிருத்தி புலமைப்பரிசிலுக்கான யப்பானிய மானிய உதவி – கல்வி ஆண்டு... Read more
  அரச முகாமைத்துவ மறுசீரமைப்பு அமைச்சில் பின்வரும் இலங்கை நிருவாகச் சேவை மற்றும் இலங்கை... Read more
30 June 2012 Applications are called from suitable qualified Public/Private sector persons to... Read more
அரசாங்க முகாமைத்துவ மறுசீரமைப்பு அமைச்சர் கௌரவ நவீன் திசாநாயக்க, நிர்மாணத்துறை, பொறியியல் ... Read more
12 ஜூன் 2012 தொழிற்பாட்டு மற்றும் பணி செயன்முறை மீளாய்வானது தற்போது அதன் சிபாரிசுகளை... Read more
10 மே 2012 சில அரசாங்க நிறுவனங்கள் தர முகாமைத்துவ ISO 9000 சான்றிதழை பெற்றிருக்கின்றன.... Read more
28 பெப்ரவரி 2012 மாத்தளை, கண்டி மாவட்டங்களில் மாவட்ட திறன் அபிவிருத்தி கூறுகளின் அங்குரார்ப்பண... Read more

உறுப்பினர் உள்நுழைவு

புதிய செய்திகள்

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
2012 ஒக்டோபர் 17 நீங்கள் வழங்கும் சேவையில் சாதகமானதொரு மாற்றத்தை... Read more
  இலங்கைக்கான மனித வள அபிவிருத்தி புலமைப்பரிசிலுக்கான யப்பானிய மானிய... Read more
  அரச முகாமைத்துவ மறுசீரமைப்பு அமைச்சில் பின்வரும் இலங்கை நிருவாகச் சேவை... Read more
30 June 2012 Applications are called from suitable qualified Public/Private... Read more
அரசாங்க முகாமைத்துவ மறுசீரமைப்பு அமைச்சர் கௌரவ நவீன் திசாநாயக்க,... Read more
12 ஜூன் 2012 தொழிற்பாட்டு மற்றும் பணி செயன்முறை மீளாய்வானது தற்போது அதன்... Read more
10 மே 2012 சில அரசாங்க நிறுவனங்கள் தர முகாமைத்துவ ISO 9000 சான்றிதழை... Read more
28 பெப்ரவரி 2012 மாத்தளை, கண்டி மாவட்டங்களில் மாவட்ட திறன் அபிவிருத்தி... Read more

Copyright © 2012 Ministry of Public Management Reforms. All Rights Reserved      

Solution by : Lankacom