නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ ගුරුවරුන් සදහා ගුරුසර
කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ රාජ්‍ය ආයතන ආදර්ශ කාර්යාල බවට පත් කිරීමේ ව්‍යාපෘතියේ දෙවන අදියර ආරම්භ කෙරේ.........
 • නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ ගුරුවරුන් සදහා ගුරුසර

  “තෘප්තිමත් වෘත්තීය ජීවිතයකට මනෝවිද්‍යාත්මක මැදිහත් වීමක්” යන මැයෙන් නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ කළාප අධ්‍යාපන කාර්යාල වල ගුරුවරුන් 6500ක් සදහා  පුහුණු වැඩසටහනක් 2014.01.21 දින නුවරඑළිය හගුරන්කෙත ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලීය ශ්‍රවණාගාරයේදී රාජ්‍ය කළමණාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය...

  Read the Full Story...
 • කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ රාජ්‍ය ආයතන ආදර්ශ කාර්යාල බවට පත් කිරීමේ ව්‍යාපෘතියේ දෙවන අදියර ආරම්භ...

  කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ රාජ්‍ය ආයතන ආදර්ශ කාර්යාල බවට පත් කිරීමේ ව්‍යාපෘතියේ දෙවන අදියර ලෙස ක්‍රියාවලි සමාලෝචනය වැඩසටහන හඳුන්වා දීම 2014.02.08 හා 09 යන දෙදින තුල කුරුණෑගල වයඔ පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේදී රාජ්‍ය කළමණාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යංශයේ ලේකම් ඩබ්.එම් බන්දුසේන මහතාගේ...

  Read the Full Story...

කාර්යයන් හා වැඩ ක්‍රියාවලි සමාලෝචනය පිළිබඳ වැඩමුළුව.

2011 සැප්තැම්බර් 28

රාජ්‍ය කළමනාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යාංශයේ සංවිධානත්වයෙන් ඉහත සමාලෝචන කාර්යය පිළිබඳ සම්බන්ධීකරණ වැඩමුළුවක් 2011 සැප්තැම්බර් මස 26 දින හෙක්ටර් කොබ්බෑකඩුව ගොවි කටයුතු පර්යේෂණ හා පුහුණු ආයතනයේදී (HARTI) පැවැත්විණ. මෙම වැඩමුළුවේ මුලසුන උසුලන ලද්දේ රාජ්‍ය කළමනාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ජී.කේ.ඩී. අමරවර්ධන මහතා විසින් වන අතර එයට පහසුකම් සලසන ලද්දේ අතිරේක ලේකම් කේ.ඩී.එස්. රුවන්චන්ද්‍ර මහතා විසිනි.

 

 බාහිර සම්පත් දායකවරු, තෝරාගත් අමාත්‍යාංශ සහ ආයතන වල කළමනාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ සංසද කැඳවුම්කරුවෝ,  කළමනාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරීහු ඇතුළු  පිරිසක් මෙම වැඩමුළුවට සහභාගී වූහ.  මෙහිදී තාක්ෂණික දායකත්වය කාර්යයන් හා වැඩ ක්‍රියාවලි සමාලෝචන වැඩසටහනේ කණ්ඩායම් නායක අසෝක ගුණවර්ධන මහතා විසින් දරණ ලදී.

 

මෙම වැඩමුළුවට සහභාගී වූ බොහෝ දෙනෙකුගේ අදහස වූයේ,  එය රාජ්‍ය අංශයේ කාර්යසාධනය වර්ධනය කිරීම පිළිබඳව අදහස් හුවමාරු කර ගැනීම සඳහා  සහභාගීවූවන් හට කදිම වේදිකාවක් වූ බවයි.  ජාතික පරිපාලන ප්‍රතිසංස්කරණ සභාව විසින් ආරම්භ කරන ලද මෙම ප්‍රයත්නය පසුව රාජ්‍ය කළමනාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යාංශය විසින් බාර ගන්නා ලදී.  මෙහි දී රාජ්‍ය ආයතන වල සේවා සම්පාදනය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා දක්වන ලද දායකත්වය සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපති ලේකම් මෙන්ම ජාතික පරිපාලන ප්‍රතිසංස්කරණ සභාවේ සභාපතිවරයාද වන ලලිත් වීරතුංග මහතා සහ ජනාධිපති උපදේශක ධම්මික අමරසිංහ මහතා හට විශේෂ ස්තූතිය හිමි විය යුතුය.

 

 

 

no1no2n3n4

மிகப் பிந்திய செய்திகள்

 • 1
 • 2
2012 ஒக்டோபர் 17 நீங்கள் வழங்கும் சேவையில் சாதகமானதொரு மாற்றத்தை மேற்கொள்வதற்கு, உங்கள்... Read more
  இலங்கைக்கான மனித வள அபிவிருத்தி புலமைப்பரிசிலுக்கான யப்பானிய மானிய உதவி – கல்வி ஆண்டு... Read more
  அரச முகாமைத்துவ மறுசீரமைப்பு அமைச்சில் பின்வரும் இலங்கை நிருவாகச் சேவை மற்றும் இலங்கை... Read more
30 June 2012 Applications are called from suitable qualified Public/Private sector persons to... Read more
அரசாங்க முகாமைத்துவ மறுசீரமைப்பு அமைச்சர் கௌரவ நவீன் திசாநாயக்க, நிர்மாணத்துறை, பொறியியல் ... Read more
12 ஜூன் 2012 தொழிற்பாட்டு மற்றும் பணி செயன்முறை மீளாய்வானது தற்போது அதன் சிபாரிசுகளை... Read more
10 மே 2012 சில அரசாங்க நிறுவனங்கள் தர முகாமைத்துவ ISO 9000 சான்றிதழை பெற்றிருக்கின்றன.... Read more
28 பெப்ரவரி 2012 மாத்தளை, கண்டி மாவட்டங்களில் மாவட்ட திறன் அபிவிருத்தி கூறுகளின் அங்குரார்ப்பண... Read more

உறுப்பினர் உள்நுழைவு

புதிய செய்திகள்

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
2012 ஒக்டோபர் 17 நீங்கள் வழங்கும் சேவையில் சாதகமானதொரு மாற்றத்தை... Read more
  இலங்கைக்கான மனித வள அபிவிருத்தி புலமைப்பரிசிலுக்கான யப்பானிய மானிய... Read more
  அரச முகாமைத்துவ மறுசீரமைப்பு அமைச்சில் பின்வரும் இலங்கை நிருவாகச் சேவை... Read more
30 June 2012 Applications are called from suitable qualified Public/Private... Read more
அரசாங்க முகாமைத்துவ மறுசீரமைப்பு அமைச்சர் கௌரவ நவீன் திசாநாயக்க,... Read more
12 ஜூன் 2012 தொழிற்பாட்டு மற்றும் பணி செயன்முறை மீளாய்வானது தற்போது அதன்... Read more
10 மே 2012 சில அரசாங்க நிறுவனங்கள் தர முகாமைத்துவ ISO 9000 சான்றிதழை... Read more
28 பெப்ரவரி 2012 மாத்தளை, கண்டி மாவட்டங்களில் மாவட்ட திறன் அபிவிருத்தி... Read more

Copyright © 2012 Ministry of Public Management Reforms. All Rights Reserved      

Solution by : Lankacom