SinhalaSriLankaTamil-SriLanka

Site Map 1358783161 sitemap   

නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ ගුරුවරුන් සදහා ගුරුසර
කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ රාජ්‍ය ආයතන ආදර්ශ කාර්යාල බවට පත් කිරීමේ ව්‍යාපෘතියේ දෙවන අදියර ආරම්භ කෙරේ.........
 • නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ ගුරුවරුන් සදහා ගුරුසර

  “තෘප්තිමත් වෘත්තීය ජීවිතයකට මනෝවිද්‍යාත්මක මැදිහත් වීමක්” යන මැයෙන් නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ කළාප අධ්‍යාපන කාර්යාල වල ගුරුවරුන් 6500ක් සදහා  පුහුණු වැඩසටහනක් 2014.01.21 දින නුවරඑළිය හගුරන්කෙත ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලීය ශ්‍රවණාගාරයේදී රාජ්‍ය කළමණාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය...

  Read the Full Story...
 • කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ රාජ්‍ය ආයතන ආදර්ශ කාර්යාල බවට පත් කිරීමේ ව්‍යාපෘතියේ දෙවන අදියර ආරම්භ...

  කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ රාජ්‍ය ආයතන ආදර්ශ කාර්යාල බවට පත් කිරීමේ ව්‍යාපෘතියේ දෙවන අදියර ලෙස ක්‍රියාවලි සමාලෝචනය වැඩසටහන හඳුන්වා දීම 2014.02.08 හා 09 යන දෙදින තුල කුරුණෑගල වයඔ පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේදී රාජ්‍ය කළමණාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යංශයේ ලේකම් ඩබ්.එම් බන්දුසේන මහතාගේ...

  Read the Full Story...

කළමනාකරණ ප‍්‍රතිසංස්කරණ සංසද ස්ථාපිත කිරීම හා ක‍්‍රියාත්මක කිරීම පිළිබඳ තෙවන වැඩමුළුව

කළමනාකරණ ප‍්‍රතිසංස්කරණ සංසද කැඳවුම්කරුවන් සඳහා කළමනාකරණ ප‍්‍රතිසංස්කරණ සංසද ස්ථාපිත කිරීම හා ක‍්‍රියාත්මක කිරීම සම්බන්ධයෙන් තෙවන වැඩමුළුව 2011.07.26 දින රාජ්‍ය කළමනාකරණ ප‍්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය ගරු නවින් දිසානායක මැතිතුමාගේ ප‍්‍රධානත්වයෙන් ශ‍්‍රී ලංකා සංවර්ධන පරිපාලන ආයතන පරිශ‍්‍රයේ පිහිටි දුරස්ථ අධ්‍යයන කේන්ද්‍රයයේදී පැවැත්විණි.


මෙම අවස්ථාව සඳහා අමාත්‍යාංශ නියෝජනය කරමින් කළමනාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ සංසද ලේකම්වරුන්/කැඳවුම්කරුවන් සහභාගීවූ අතර රාජ්‍ය කළමනාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යාංශය වෙනුවෙන් එහි ලේකම් - ජී.කේ.ඩී. අමරවර්ධන මහතා සහ ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් - ගීතාමනී කරුණාරත්න මහත්මිය සහභාගී වූහ.

 

විශ‍්‍රාම වැටුප් අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල්, කේ. ඒ. තිලකරත්න මහතා විසින් වත්මන් සේවා සැපයීම් ප්‍රශස්ථ මට්ටමින් ඉටු කිරීම සඳහා විශ‍්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව පසුගිය කාලය තුල නිරන්තර වෙනස්කම් කිරීමේදී මුහුණදුන් ගැටළු හා අභියෝග, ඒ සඳහා ලබා දුන් පිළියම් සහ මෙම තත්වය අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යාම සඳහා ගෙන ඇති පියවරයන් ඉදිරියේදී ක්‍රියාත්මක කිරීමට අපේක්ෂිත යෝජනා සංසද කැඳවුම්කරුවන් අතර හුවමාරු කර ගන්නා ලදී.

 

ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම්, ගීතාමනී කරුණාරත්න මහත්මිය විසින් ඉදිරි සැළසුම් හා වාර්තා එවීමේ ප‍්‍රගති පිළිබඳ කරුණු දැක්වීමක් සිදු කළ අතර ගරු අමාත්‍යතුමා විසින් ඒ පිළිබඳ විශේෂ අවධානය යොමු කරමින් ඉදිරි කටයුතු සිදුවන ආකාරය පිළිබඳව සොයා බැලීමට කටයුතු කරන බවත් අවශ්‍ය වන සෑම අවස්ථාවකදීම පූර්ණ සහයෝගය ලබා දෙන බවත් කළමනාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ ස්ථාපිත කිරීම හා ඒවායේ වැදගත්කම සම්බන්ධයෙන් අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන් දැනුවත් කිරීම සඳහා පෞද්ගලිකවම මැදිහත් වන බවත් දන්වන ලදී.

 

මෙම අවස්ථාවේදී රාජ්‍ය ආයතන ප‍්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම පිළිබඳ ප‍්‍රතිපත්ති, මාර්ගෝපදේශ හා අනුගමනය කළ යුතු ක‍්‍රියාපටිපාටි පිළිබඳ ඉදිරිපත් කිරීමක් ජාතික වැටුප් හා සේවක සංඛ්‍යා කොමිෂන් සභාවේ උපදේශක උපසේන සේනානායක මහතා සිදු කරන ලද අතර කළමනාකරණ ප‍්‍රතිසංස්කරණ සංසද සාමාජිකයින්ගේ නිපුණතා සංවර්ධනය සහ කළමනාකරණ ප‍්‍රතිසංස්කරණ සංසද ක‍්‍රියාකාරකම් සඳහා මනස සකස් කළ හැකි ආකාරය පිළිබඳව ඉදිරිපත් කිරීමක් කළමනාකරණ උපදේශක නිශාන්ත කමලදාස මහතා විසින් සිදු කරන ලදී.

 

කළමනාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ සංසද ලේකම්වරුන්/කැඳවුම්කරුවන්ගේ මීළඟ රැස්වීම 2011.09.20 දින දුරස්ථ අධ්‍යයන මධ්‍යස්ථානයේදී පැවැත්වීමට සියළු සාමාජිකයින්ගේ එකඟතාව මත තීරණය කරන ලදී.

 

 

l1 l2 l3 l4 l5 l6 l7 l8

Latest News

 • 1
 • 2
 • 3
30 June 2012 Applications are called from suitable qualified Public/Private sector persons to... Read more
Hon. Navin Dissanayake, the Minister of Public Management Reforms met Hon. Wimal Weerawansa, the... Read more
12 June 2012 Functional and Work Processes Review is now in the last stage of finalizing... Read more
10 May 2012 Some of the Public Organizations have obtained ISO 9000 Quality Management... Read more
28 February 2012 The ceremonial opening of the District Skills Development Units, established at... Read more
19 January 2012 07th Committee meeting on expediting the amending process of SORs and SMs was... Read more
13 January 2012 Pre-Induction Training Program under the theme “Getting ready to serve the... Read more
11 January 2012 Applications are invited from interested public officers for the following posts... Read more
14 December 2011 1. Advertisement Publish in Dinamina 14-12-2011 2. Terms of Reference and... Read more
17 October 2011 The launching ceremony of Functional & Work Processes Review of selected... Read more
12 October 2011 The fourth workshop for Secretaries/Conveners of management Reform Cells on... Read more
28 September 2011 A co-ordination workshop has been organized by the Ministry of Public... Read more

What’s New

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
30 June 2012 Applications are called from suitable qualified Public/Private... Read more
Hon. Navin Dissanayake, the Minister of Public Management Reforms met Hon.... Read more
12 June 2012 Functional and Work Processes Review is now in the last stage... Read more
10 May 2012 Some of the Public Organizations have obtained ISO 9000 Quality... Read more
28 February 2012 The ceremonial opening of the District Skills Development... Read more
19 January 2012 07th Committee meeting on expediting the amending process of... Read more
13 January 2012 Pre-Induction Training Program under the theme “Getting... Read more
11 January 2012 Applications are invited from interested public officers for... Read more
14 December 2011 1. Advertisement Publish in Dinamina 14-12-2011 2. Terms... Read more
17 October 2011 The launching ceremony of Functional & Work Processes... Read more
12 October 2011 The fourth workshop for Secretaries/Conveners of management... Read more
28 September 2011 A co-ordination workshop has been organized by the... Read more

Member Login

Copyright © 2012 Ministry of Public Management Reforms. All Rights Reserved      

Solution by : Lankacom