ජනතාවට වඩාත් සරල කල ආකෘති පත්‍ර.........
නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ ගුරුවරුන් සදහා ගුරුසර
GRM ව්‍යාපෘතියේ තවත් ඉදිරි පියවරක්...........
කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ රාජ්‍ය ආයතන ආදර්ශ කාර්යාල බවට පත් කිරීමේ ව්‍යාපෘතියේ දෙවන අදියර ආරම්භ කෙරේ.........
 • ජනතාවට වඩාත් සරල කල ආකෘති පත්‍ර.........

  මහජනතාවට වඩාත් පහසුවෙන් හා ඉක්මණින් තේරුම් ගත හැකිවන පරිදි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවල ආකෘති පත්‍ර සරල කිරීමේ වැඩසටහනක් කුරුණෑගල වයඔ පුහුණු මධ්‍යස්ථාන ශ්‍රවණාගාරයේදී  2014.01.16 හා 17 දෙදින රාජ්‍ය කළමණාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යශයේ ලේකම් ඩබ්.එම් බන්දුසේන මහතාගේ...

  සියලු විස්තර සදහා කියවන්න...
 • නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ ගුරුවරුන් සදහා ගුරුසර

  “තෘප්තිමත් වෘත්තීය ජීවිතයකට මනෝවිද්‍යාත්මක මැදිහත් වීමක්” යන මැයෙන් නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ කළාප අධ්‍යාපන කාර්යාල වල ගුරුවරුන් 6500ක් සදහා  පුහුණු වැඩසටහනක් 2014.01.21 දින නුවරඑළිය හගුරන්කෙත ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලීය ශ්‍රවණාගාරයේදී රාජ්‍ය කළමණාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය...

  සියලු විස්තර සදහා කියවන්න...
 • GRM ව්‍යාපෘතියේ තවත් ඉදිරි පියවරක්...........

  මහජන දුක් ගැනවිලි සඳහා සහන සැලසීමේ යාන්ත්‍රණයක් ස්ථාපනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය යටතේ පරීක්ෂණ කාලය (test run) සිදුකරන ආකාරය පිළිබඳ සාකච්ජාවක් 2014.01.31 වන දින රාජ්‍ය කළමණාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යාංශ ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්විණ. ඒ සඳහා රාජ්‍ය කළමණාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යශ ලේකම්...

  සියලු විස්තර සදහා කියවන්න...
 • කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ රාජ්‍ය ආයතන ආදර්ශ කාර්යාල බවට පත් කිරීමේ ව්‍යාපෘතියේ දෙවන අදියර ආරම්භ...

  කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ රාජ්‍ය ආයතන ආදර්ශ කාර්යාල බවට පත් කිරීමේ ව්‍යාපෘතියේ දෙවන අදියර ලෙස ක්‍රියාවලි සමාලෝචනය වැඩසටහන හඳුන්වා දීම 2014.02.08 හා 09 යන දෙදින තුල කුරුණෑගල වයඔ පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේදී රාජ්‍ය කළමණාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යංශයේ ලේකම් ඩබ්.එම් බන්දුසේන මහතාගේ...

  සියලු විස්තර සදහා කියවන්න...

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය භාවිතයෙන් රාජ්‍ය සේවය වැඩි දියුණු කිරීම

Future Gov Forms Sri Lanka 2011 අමතමින් ගරු අමාත්‍යතුමන් විසින් පවත්වන ලද දේශනයේ සාරාංශය. (2011.07.20)

Future Gov Forms Sri Lanka 2011

ගරු අමාත්‍යතුමන් විසින් පවත්වන ලද දේශනය

නවීන තොරතුරු තාක්‍ෂණය උපයෝගී කර ගැනීම හරහා කාල උපයෝජනයට වැඩි වටිනාකමක් ලබා දෙමින්, එදිනෙදා කාර්යයන් කාර්යක්‍ෂමව මෙන්ම, කඩිනමින් ඉටු කර ගැනීමේ නූතන සමාජ ප‍්‍රගමනය තුළ රාජ්‍ය සේවය ද පුළුල් පරිවර්තනයකට ලක් කිරීමේ අවකාශය දැන් උදා වී තිබේ. මේ වන විටත්, පෞද්ගලික අංශය තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්‍ෂණයේ උපරිම ඵල නෙලා ගනිමින් ඔවුන්ගේ ව්‍යාපාරික කටයුතු සාර්ථක කර ගෙන ඇත. ඒ අනුව නූතන සමාජ අභිලාශයන් සහ අපේක්‍ෂාවන් සාක්ෂාත් කරගනු වස්, රාජ්‍ය සේවය ද තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්‍ෂණයේ ප‍්‍රතිලාභියෙකු බවට පරිවර්තනය කළ යුතුව ඇත. විශේෂයෙන් රාජ්‍ය සේවය තුළින් අපේක්‍ෂිත ජනතා අභිලාශයන් පිළිබඳ කඩිනම් අවධානය යොමුකර ඔවුන්ගේ අවශ්‍යතා මෙන්ම, දුක්ගැනවිලි විෂයයෙහි කඩිනම් වූත්, ශුභවාදී වූත්, ප‍්‍රතිචාර දැක්වීමට හැකිවන පරිදි එම පරිවර්තනය සිදු කළ යුතු ය. ඒ අනුව රාජ්‍ය සේවකයින් විසින් එම කාර්යය මැනවින් ඉටුකරලීමට හැකිවන පරිදි විද්‍යුත් තාක්‍ෂණය පිළිබඳ ඔවුන්ට අවශ්‍ය පුහුණුව ලබා දීමෙන් ප‍්‍රතිලාභී ජනතාවට රාජ්‍ය සේවාව තුළ ජනහිතවාදී පහසු ප‍්‍රවේශයක් ලබා දීම අත්‍යාවශ්‍ය කරුණකි. එහිලා තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්‍ෂණයට පැවරෙන කාර්යයභාරය අතිශයින්ම පුළුල් වූවකි.
 

ඒ අනුව නූතන සමාජීය අවශ්‍යතාවන්ට අනුව කටයුතු කිරීමේ දී රාජ්‍ය අංශයේ වැඩසටහන් පහත දැක්වෙන ප‍්‍රතිසංවිධානයන් තුළ ක‍්‍රියාත්මක කළ යුතුව ඇත. එනම්,

(අ) ආර්ථික සංවර්ධනයට හිතකර අන්දමින් තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්‍ෂණ ව්‍යුහය වැඩිදියුණු කිරීම.
(ආ) යහපාලනය ස්ථාපිත කිරීම.
(ඇ) ජනතා හිතවාදී රාජ්‍ය සේවාවක් සඳහා අවශ්‍ය වෙනස්කම් රාජ්‍ය සංවිධාන තුළ ඇති කිරීම.

මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්මට අනුව රජයේ ඉදිරි පස් අවුරුදු සැළසුම් රාමුව තුළ තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්‍ෂණය වැඩිදියුණු කිරීම සුවිශේෂි අවශ්‍යතාවයක් ලෙස සලකා ඇති අතර, එහිලා සිදු කෙරෙන ආයෝජනය තවදුරටත් පුළුල් කිරීම සඳහා සැළසුම් කර තිබේ. එම අභියෝගයට සාර්ථක ලෙස මුහුණ දීමට හැකිවනු වස්, මීට වසර කිහිපයකට ඉහතදී අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්‍ෂ මැතිතුමා විසින් තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්‍ෂණ ආයතනයක් ශ‍්‍රී ලංකාවේ පිහිටු වීම සඳහා අවශ්‍ය පියවර ගනු ලැබ ඇත. මෙරට තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්‍ෂණ ක්ෂේත්‍රයේ පුළුල් වර්ධනයක් සිදු වූයේ ඉන් අනතුරුවය. ශ‍්‍රී ලංකාවේ අන්තර්ජාල පරිහරණය කරන්නන් අභිබවා ගිය ජංගම දුරකථන භාවිතයේ වේගවත් වර්ධනයක් සිදු වී ඇති බව සැබැවි. ඒ අනුව නුදුරු අනාගතයේ දී ජංගම දුරකථන හරහා රාජ්‍ය සේවා ලබා ගැනීමට ජනතාව උනන්දු වීම පුදුමයක් නොවේ. ප‍්‍රශ්නය වී ඇත්තේ, අද අප ඉදිරියේ ඇති එම අභියෝගය භාර ගැනීමට රාජ්‍ය සේවයේ අප සූදානම් ද යන්නයි. එබැවින්, සන්නිවේදන තාක්‍ෂණ පුළුල් කිරීම අතිශයින් වැදගත් කාර්යයක් වනු ඇත. තිස් අවුරුදු යුද්ධයේ නිමාවත් සමඟ දැන් ශ‍්‍රී ලංකාව සංවර්ධන මාවතේ පිවිස සිටී. එකී සංවර්ධනය තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්‍ෂණය හරහා සාක්ෂාත් කර ගැනීම ඉතාම සුදුසු අවස්ථාවයි මේ. මේ අතර, තොරතුරු තාක්‍ෂණය දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයට දායකත්වය සපයන ආර්ථිකයේ වෙනම අංශයක් ලෙසින් වර්ධනය වෙමින් පවතී. තවද, තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්‍ෂණ අංශය විද්‍යුත් පාලන තන්ත‍්‍රය (E-government) ස්ථාපිත කිරීමෙහිලා ප‍්‍රබල පිටුවහලක් වී ඇති අතර, එම කාර්යයේ අර්ධයක් පවරා මේ වන විටත්, සපුරා ගෙන තිබේ. එසේ වුවද ග‍්‍රාමීය අංශයට එහි ප‍්‍රතිලාභ සැලසී ඇති බවක් නොපෙනේ.

තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්‍ෂණය හරහා යහපාලනයෙහිලා මංපෙත් විවර කිරීම අපගේ මූලික අපේක්‍ෂාවයි. අනතුරුව එය රාජ්‍ය අංශය පුරා විහිදී වඩ වඩාත් ශක්තිමත් පදනමක ගොඩනැඟීමට හැකිවනු ඇත.

ඒ අනුව තාක්‍ෂණික අන්තර්ජාල සේවා, විද්‍යුත් තැපෑල, ජංගම දුරකථන කෙටි පණිවිඩ, විද්‍යුත් මාධ්‍ය ගෙවීම් සහ තොරතුරු සැපයුම් ඒකක පවත්වා ගැනීම වැනි තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්‍ෂණ ක‍්‍රම වැඩිදියුණු කර ගැනීම මඟින් වඩාත් කාර්යක්‍ෂම රාජ්‍ය සේවාවක් පවත්වා ගැනීම රාජ්‍ය සේවයේ අනාගත අභියෝග ජය ගැනීමේ ඒකායන මාර්ගය වනු ඇත.

තාක්‍ෂණික අන්තර්ජාල ප‍්‍රතික‍්‍රියා සේවා පහසුකම් (Online Service) මෙන්ම අන්තර්ජාල බිහි දොර (wed Portal) වැනි අති සූක්‍ෂම තොරතුරු තාක්‍ෂණ ක‍්‍රම ඇසුරින් වඩා විශ්වාසනිය වූත්, වගකීම් සහිත වූත්, කාර්යක්‍ෂම රාජ්‍ය සේවයක පදනම වනුයේ තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්‍ෂණය අදාළ කර ගැනීම බව රහසක් නොවේ. රාජ්‍ය අංශය භාරගෙන ඇති එකී පුළුල් වගකීම, එහිලා අනුගමනය කරන කාර්යය පරිපාටි මෙන්ම සේවා සපයන වගකිව යුතු නිළධාරීන් පිළිබඳ තොරතුරු මහජනතාවට ලබා දීම මෙහිලා වැදගත් පූර්ව අවශ්‍යතාවයක් වනු ඇත.
රාජ්‍ය සේවාවේ තවත් වැදගත් පැතිකඩක් වූ විනිවිදභාවය තොරතුරු තාක්‍ෂණය තුළින් වඩාත් තහවුරු කිරීමේ හැකියාව පවතී. විද්‍යූත් ප‍්‍රසම්පාදන හා ගෙවීම් කාර්යය පරිපාටි, රාජ්‍ය බදු බැර ගෙවීමේ දී හර/බැර කාඩ්පත් භාවිතය තුළින් අදාළ ගෙවීම් විෂයයෙහි විනිවිදභාවය වඩාත් තහවරු කළ හැකි වනු ඇත. තවද, තීරණ ගැනීමේ ක‍්‍රියාවලියට අදාළව යම් ප‍්‍රමාණයක විනිවිදභාවයක් තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්‍ෂණය තුළ දක්නට ලැබේ.

මේ වන විටත්, සාමාන්‍ය ජනතාවගෙන් 80% ක් පමණ ජංගම දුරකථන භාවිතයට පුරුදු වී ඇති බැවින්, තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්‍ෂණ ක‍්‍රම ඇසුරින් එකී ජංගම දුරකථන හරහා රාජ්‍ය සේවා ලබා දීමට කටයුතු කිරීම නියත වශයෙන්ම ඔවුන්ගේ පහසුව හා යහපත පිණිස හේතු වනු ඇත. නිදසුනක් වශයෙන් ජංගම දුරකථන ගෙවීමත් සමඟම විද්‍යුත් අයදුම්පතක් එවීමෙන් එකී ජංගම දුරකථනය හරහාම උප්පැන්න සහතිකයක් අදාළ පුද්ගලයා වෙත නිකුත් කිරීමට හැකි නම් අපගේ අපේක්‍ෂාව වන ජනතා හිතවාදී රාජ්‍ය සේවයක යථාවාදී ප‍්‍රතිඵලය එයම වනු ඇත්තේ ය.
 

තොරතුරු හුවමාරු කර ගැනීම සහ අදාල කරුණු සාකච්ඡා පැවැත්වීම මඟින් අන්තර්ජාල සාකච්ඡා තුළින් පුළුල්ව සාකච්ඡා පැවැත්වීම මඟින් අන්තර්ජාල හා අන්තර්ජාල බිහි දොර වැනි වාචික විද්‍යුත් ප‍්‍රවේශය තවදුරටත් ප‍්‍රවර්ධනය කළ හැකි වනු ඇත. තවද, මහජනතාවට අදාල කරුණු ජනතා සංවිධාන සමඟ හවුල් ප‍්‍රවේශයකින් නිරාකරණය කර ගැනීම සඳහා twitter, face book, සහ blog වැනි සමාජ සංයෝජන ජාලයන් පහසුවෙන් උපයෝගි කර ගත හැක.

එමෙන්ම තාක්‍ෂණික අන්තර්ජාල සේවා සහ එවැනි වෙනත් ආකාරයේ විද්‍යුත් පහසුකම් දවසේ පැය 24 තුළම මෙන්ම වර්ෂය පුරාවටම විවෘතව තැබීමෙන් තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්‍ෂණය හරහා වඩා පහසුවක් කාර්යක්‍ෂම වුත්, රාජ්‍ය සේවාවකට ජනමත ප‍්‍රවේශය සහතික කළ හැකිය. අන්තර්ජාල හෝ ජංගම දුරකථන මගින් අන්තර්ජාල හරහා එබදු සේවා පහසුකම් ලබා දිය හැකි නම්, අනාගතයේදී පොදු මහජනතාවට තම සේවා/අවශ්‍යතා සපුරා ගැනීම සඳහා රජයේ කාර්යාලයට යාම අවශ්‍ය නොවනු ඇත. අන්තර්ජාලයට පිවිසිමෙන් තවදුරටත් කාලය අපතේ නොයවා ක්‍ෂණිකව එබදු අවශ්‍යතා සපුරා ගැනීමේ හැකියාව තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්‍ෂණය තුළින් ජනතාවට ලැබෙන දිනය වැඩි ඈත නොවේ. දිනෙන් දින සියල්ල ක්‍ෂණිකයෙන් වෙනස්වීම් වලට භාජනය වන මෙවන් අවදියක ඊට අනුගත වන පරිදි රාජ්‍ය සේවය ප‍්‍රතිසංවිධානය කිරීම අවශ්‍යයෙන්ම සිදු විය යුත්තකි. එබදු රාජ්‍ය සේවා ප‍්‍රතිසංස්කරණ ක‍්‍රියාත්මක කිරීමේදී ක‍්‍රියා පරිපාටි සමාලෝචනය ඇතුළු රාජ්‍ය සේවය ප‍්‍රතිසංවිධානය කිරීම විෂයයෙහි තොරතුරු සන්නීවේදන තාක්‍ෂණයට පැවරි ඇති කාර්යය භාරය සුළුපටු නොවේ. නව තාක්‍ෂණය පිළිබඳ පුහුණුවීම් හා කුසලතා වර්ධනය තුළින් රාජ්‍ය සේවකයින්ට තම සේවා සැපයීමේ කාර්යක්‍ෂමතාව ප‍්‍රවර්ධනය කර ගත හැකිය. එබැවින් රාජ්‍ය ආයතන මඟින් හෝ පෞද්ගලික අංශයේ සහය ඇතිව සියළු තරාතිරම්වල රාජ්‍ය සේවකයින් සඳහා තොරතුරු තාක්‍ෂණ විෂයයෙහී ප‍්‍රමාණවත් පුහුණු අවස්ථා ලබා දීම බෙහෙවින් වැදගත් වේ.

අවශ්‍ය ස්ථාපන කාර්යයන් සිදු කිරීමෙන් පසු තොරතුරු රැස්කිරීම, ගබඩා කිරීම සහ බෙදා හැරීම විද්‍යුත් තැපෑල, අන්තර්ජාල හෝ ජංගම දුරකථන මඟින් වඩා පහසුවෙන් මෙන්ම ලාභදායිව සිදු කල හැකිවේ. එමඟින් සැලසෙන ප‍්‍රතිලාභ අතර,

•ප්‍රමාදයන් අවම කර ගැනීම
•අදාල කාර්යයේ විනිවිදභාවය
•දූෂණයෙන් තොරවීම
•යටගිය තොරතුරු වෙත කඩිනම් ප‍්‍රවේශය
•පාරිසරික හිතකර බව හා මානව වාසය සඳහා වැඩි අවකාශ

අන්තර්ජලවලට තොරතුරු සැපයීම මඟින් පාරිභෝගිකයින්ට හෝ සේවාලාභින්ට තම වාසස්ථානවල සිටම අවශ්‍ය දත්ත/තොරතුරු මෙමඟින් ලබා ගත හැකිය. එමෙන්ම සේවා සපයන්නන්ට ද වැඩි බරකින් තොරව අවම ශ‍්‍රම උපයෝජනයක් මඟින් සේවා සැපයීමේ හැකියාව ලැබේ.

එමෙන්ම කෙටි පණිවිඩ හරහා හෝ ශබ්ද තැපෑල මඟින් අවශ්‍ය තොරතුරු ලබා ගැනීමට ගණුදෙණුකරුවන්ට පුළුවන. රාජ්‍ය තොරතුරු මධ්‍යස්ථානය ඇමතීමෙන් (1919 Service) තොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා අවකාශ සැලසීම මෙහිලා තවත් ඉදිරි පිම්මකි.

මගේ අමාත්‍යාංශයේ මෙහෙයවීම මත මේ වන විට සියළු අමාත්‍යාංශවල ස්ථාපනය කර තිබෙන කළමනාකරණ ප‍්‍රතිසංස්කරණ සංසද හරහා රාජ්‍ය ආයතන ප‍්‍රතිසංවිධාන සැලසුම ක‍්‍රියාත්මක කෙරෙනු ඇත. මෙම ප‍්‍රතිසංස්කරණ ක‍්‍රියාදාමයේදී තොරතුරු සන්නීවේදන තාක්‍ෂණයට සුවිසාල කාර්යය භාරයක් පැවරෙනු ඇත. තොරතුරු සන්නීවේදන තාක්‍ෂණය උපයෝගි කරගෙන එහිලා අවශ්‍ය නායකත්වය සැපයීම ඔහුට පැවරි ඇත. එකී වෙනස්කම් හඳුන්වාදීම මඟින් මෙන්ම සෙසු සේවක පිරිස් එහිලා උනන්දු කරවීම මඟින් ද්විත්ව කාර්යය භාරයත් ඉටු කිරීම ප‍්‍රධාන නව්‍යකරණ නිළධාරි වෙතින් අපේක්‍ෂා කෙරේ.

නවතම පුවත්

 • 1
 • 2
 • 3
2012 ජූලි 18 දින රාජ්‍ය කළමනාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යාංශයේ හිටපු ලේකම් ජී.කේ.ඩී. අමරවර්ධන මහතා... තව දුරටත් කියවන්න
කාර්යයන් හා වැඩ ක්‍රියාවලි සමාලෝචන වැඩසටහනේ ප්‍රගතිය සමාලෝචනය සහ කළමනාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ සංසද... තව දුරටත් කියවන්න
2012 ජුනි මස 12 දින ඉහත වැඩසටහන මේ වන විට නිර්දේශ නිකුත් කිරීමේ අවසන් අදියරේ පවතී.  රාජ්‍ය... තව දුරටත් කියවන්න
2012 මැයි 10 දින    ඇතැම් රාජ්‍ය ආයතන විසින්  මේවන විට ISO 9000 තත්ත්ව... තව දුරටත් කියවන්න
2012 පෙබරවාරි 28   මාතලේ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ ස්ථාපනය කර ඇති දිස්ත්‍රික් නිපුණතා... තව දුරටත් කියවන්න
2012 ජනවාරි 19 රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ 6/2006 සේවා ව්‍යවස්ථා හා බඳවාගැනීමේ පරිපාටි සංශෝධනය... තව දුරටත් කියවන්න
2012 ජනවාරි 13 “මහජනයාට සේවය කිරීමට සුදානම් වීම” මැයෙන් අලුතින් බඳවාගත් පුස්තකාල සහකාරවරුන් සඳහා... තව දුරටත් කියවන්න
2011 ඔක්තෝම්බර් 12 වන දින කළමනාකරණ ප‍්‍රතිසංස්කරණ සංසද ස්ථාපිත කිරීම හා ක්‍රියාත්මක කිරීම... තව දුරටත් කියවන්න
2011 සැප්තැම්බර් 28 රාජ්‍ය කළමනාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යාංශයේ සංවිධානත්වයෙන් ඉහත සමාලෝචන කාර්යය... තව දුරටත් කියවන්න
කළමනාකරණ ප‍්‍රතිසංස්කරණ සංසද කැඳවුම්කරුවන් සඳහා කළමනාකරණ ප‍්‍රතිසංස්කරණ සංසද ස්ථාපිත කිරීම හා... තව දුරටත් කියවන්න
Future Gov Forms Sri Lanka 2011 අමතමින් ගරු අමාත්‍යතුමන් විසින් පවත්වන ලද දේශනයේ සාරාංශය.... තව දුරටත් කියවන්න
2011 ජුනි මස 01 දින කළමනාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ ගරු අමාත්‍ය  නවීන් දිසානායක මැතිතුමා පෙන්වා... තව දුරටත් කියවන්න

සාමාජික ලොගිනය

නවතම පුවත්

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
2012 ජූලි 18 දින රාජ්‍ය කළමනාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යාංශයේ හිටපු ලේකම්... තව දුරටත් කියවන්න
කාර්යයන් හා වැඩ ක්‍රියාවලි සමාලෝචන වැඩසටහනේ ප්‍රගතිය සමාලෝචනය සහ කළමනාකරණ... තව දුරටත් කියවන්න
2012 ජුනි මස 12 දින ඉහත වැඩසටහන මේ වන විට නිර්දේශ නිකුත් කිරීමේ අවසන් අදියරේ... තව දුරටත් කියවන්න
2012 මැයි 10 දින    ඇතැම් රාජ්‍ය ආයතන විසින්  මේවන විට... තව දුරටත් කියවන්න
2012 පෙබරවාරි 28   මාතලේ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ ස්ථාපනය කර ඇති... තව දුරටත් කියවන්න
2012 ජනවාරි 19 රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ 6/2006 සේවා ව්‍යවස්ථා හා බඳවාගැනීමේ... තව දුරටත් කියවන්න
2012 ජනවාරි 13 “මහජනයාට සේවය කිරීමට සුදානම් වීම” මැයෙන් අලුතින් බඳවාගත්... තව දුරටත් කියවන්න
2011 ඔක්තෝම්බර් 12 වන දින කළමනාකරණ ප‍්‍රතිසංස්කරණ සංසද ස්ථාපිත කිරීම හා... තව දුරටත් කියවන්න
2011 සැප්තැම්බර් 28 රාජ්‍ය කළමනාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යාංශයේ... තව දුරටත් කියවන්න
කළමනාකරණ ප‍්‍රතිසංස්කරණ සංසද කැඳවුම්කරුවන් සඳහා කළමනාකරණ ප‍්‍රතිසංස්කරණ සංසද... තව දුරටත් කියවන්න
Future Gov Forms Sri Lanka 2011 අමතමින් ගරු අමාත්‍යතුමන් විසින් පවත්වන ලද... තව දුරටත් කියවන්න
2011 ජුනි මස 01 දින කළමනාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ ගරු අමාත්‍ය  නවීන් දිසානායක... තව දුරටත් කියවන්න

Copyright © 2012 Ministry of Public Management Reforms. All Rights Reserved      

Solution by : Lankacom